Ogłoszenia

15.05.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na prace pomocnicze.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Obsługa personalna międzynarodowej konferencji w Polsce.

Pełna treść do pobrania tutaj.


09.05.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na tłumaczenie tekstu.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Tłumaczenie tekstu – tłumaczenie symultaniczne, usługa wynajęcia sprzętu do
tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenie tekstu.

Pełna treść do pobrania tutaj.


05.05.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na prace pomocnicze.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Redakcja referatów do druku na międzynarodową konferencję naukową.

Pełna treść do pobrania tutaj.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu dotyczącym zamówienia o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Organizacja pobytu i wyżywienia uczestników konferencji wraz z wynajmem sali konferencyjnej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Śląskiej.

Uwaga – aktualizacja oferty znajduje się tutaj.


02.05.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi poligraficzne.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Usługi poligraficzne – druk referatów konferencyjnych w cyklicznym wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW.

Pełna treść do pobrania tutaj.


29.03.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na druk materiałów promocyjnych (mobilny rollup, tabliczka biura projektu, ulotki promocyjne, plakaty itp.).

Nazwa przedmiotu zamówienia: Druk materiałów promocyjnych według przesłanego projektu.

Pełna treść do pobrania tutaj.