Kontakt

Biuro realizacji Projektu

Transgraniczna Wymiana Doświadczeń w Inżynierii Produkcji z Wykorzystaniem Metod Matematycznych
Centrum Kształcenia Inżynierów (mapka – budynek 1)
Politechnika Śląska
ul. Kościuszki 54, pokój 323
44-200 Rybnik
e-mail: ipmm@polsl.pl

Kierownik Projektu

Dr hab. inż. Mariusz Ligarski
telefon: +48 32 277 73 48
e-mail: Mariusz.Ligarski@polsl.pl